Bảng chữ cái tiếng Hàn Bài 1 – 아, 어, 오, 우, 으, 이, ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

21
51Bảng chữ cái tiếng Hàn Bài 1

Nguyên âm – 아, 어, 오, 우, 으, 이
phụ âm – ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Bài tập phát âm tiếng Hàn chuẩn.
Trong bài giảng này, chúng ta sẽ thực hành cách phát âm 6 nguyên âm và 4 phụ âm.

Hãy cùng học tập chăm chỉ nhé!

Tiếng hàn nhập môn – Bảng chữ cái tiếng hàn

Bài 1 – 아, 어, 오, 우, 으, 이, ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Bài 2 – ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅈ

Bài 3 – ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ

Bài 4 – ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Bài 5 – 애, 에, 외, 위

Bài 6 – 야, 여, 요, 유, 예, 얘

Bài 7 – 와, 워, 왜, 웨, 외

Bài 8 – Phụ âm cuối patchim 1

Bài 9 – Phụ âm cuối patchim 2

Bài 10 – Luyện đọc tiếng Hàn

Cách viết tiếng Hàn –

Nguồn: https://brilliant-learning.com/

Xem thêm bài viết khác: https://brilliant-learning.com/hoc-tieng-han/

21 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here