P1 (1-100) 1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT – 한국어 단단어

8
52Hướng dẫn P1 (1-100) 1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT – 한국어 단단어
** Các bạn hãy nhấp vào link bên dưới để ĐĂNG KÝ kênh và theo dõi những bài học mới nhất :
Link:
*** XEM LẠI TOÀN BỘ NGỮ PHÁP TOPIK 2 NHẤP VÀO LINK DƯỚI:

*** Xem lại toàn bộ ngữ pháp trung cấp:

*** Xem lại ngữ pháp lớp 3 hội nhập xã hội:

** Xem lại toàn bộ ngữ pháp lớp 4 hội nhập xã hội:

*** Xem lại tóm tắt toàn bộ sách lớp 5 hội nhập xã hội:

face book:

Nguồn: https://brilliant-learning.com/

Xem thêm bài viết khác: https://brilliant-learning.com/hoc-tieng-han/

8 COMMENTS

  1. sorry mọi người trong phần trên có 2 chổ chưa chính xác mọi người xem chỉnh lại giúp mình nhà
    33.구번 버서를 타세요 > 구번 버스를 타세요.

    87. 시간을 많이 들어요 > 시간이 많이 걸려요.

  2. 33.구번 버서를 타세요 > 구번 버스를 타세요.
    87. 시간을 많이 들어요 > 시간이 많이 걸려요.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here