P2-20 Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản Cho Người Tự Học- Phải:아/어야 하다 – Hoc tieng Hàn Online-Rain Channel

12
49P2-20 Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản Cho Người Tự Học- Phải:아/어야 하다 – Hoc tieng Hàn Online-Rain Channel
Xem toàn tập ngữ pháp tiếng Hàn cho người tự học:

*** Xem tron bộ 1000 câu tiếng Hàn Siêu Ngắn:

** Xem Toàn Bộ 1000 Từ Tiếng Hàn Qua Âm Hán:

****XEM TOÀN BỘ 80 TÍNH- ĐỘNG TỪ :

Để xem lại toàn bộ 1000 từ vựng sơ cấp và ví dụ bạn vui lòng bấm vào đây

** *1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 1:

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 2

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 3

:

* 1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 4:

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 5:

* 1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 6:

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 7:

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 8:

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 9:

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 10:

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 11:

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 12:

*1000 TỪ VỰNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP PHẦN 13:

Nhấp vào link bên dưới để xem lại toàn bộ 1000 câu tiếng Hàn giao tiếp hàng ngày

** Các bạn hãy nhấp vào link bên dưới để ĐĂNG KÝ kênh và theo dõi những bài học mới nhất :

Link:

*** XEM LẠI TOÀN BỘ NGỮ PHÁP TOPIK 2 NHẤP VÀO LINK DƯỚI:

*** Xem lại toàn bộ ngữ pháp trung cấp:

*** Xem lại ngữ pháp lớp 3 hội nhập xã hội:

** Xem lại toàn bộ ngữ pháp lớp 4 hội nhập xã hội:

*** Xem lại tóm tắt toàn bộ sách lớp 5 hội nhập xã hội:

face book:

#TựHọcTiếngHàn #RainChannel #NgữPhápTiếngHàn

Nguồn: https://brilliant-learning.com/

Xem thêm bài viết khác: https://brilliant-learning.com/hoc-tieng-han/

12 COMMENTS

 1. 1. 토픽 시험을 봐야 해 요.
  2. 출랑가야 해요.
  3. 새옷을 사야 해요.
  4. 운전해야 해요.
  5. 금년 졸업해야 해요.
  6. 저녁을 해야 해요.
  7. 회사에 일찍 가야 해요.
  8. 아침 5시에 일어나야 해요.
  9. 여기에서 기다려야 해 요.
  10. 손을 잘 씻어야 해요.

 2. 1. 도픽 시험을 봐야 해요
  2. 줄장가야 해요
  3. 새 옷을 사야 해요
  4. 운전해야 해요
  5. 올해 졸업해야 해요
  6. 저녁을 요리해야 해요
  7. 일찍 회사에 가야 해요
  8. 오전 다섯시에 일어나야 해요.

  검사하주세요. 감사합니다!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here